021-2936

خدمات سرای دانش

با ورود به پنل کاربری خود از امکانات آموزشی مجازی بهره مند شوید

حضور پشتیبان در کلاس

توجه ویژه به تک تک دانش آموزان

آزمون صبحانه

تثبیت آموخته های روز قبل

یک زنگ درس، یک زنگ کار در کلاس

برای یادگیری درس هر روز در همان روز

طرح درس

اولیاء و دانش آموزان برنامه تدریس هر جلسه را از قبل میدانند

خلاصه درس یک برگی

دانش آموزان در کلاس جزوه نمی نویسند (تقویت پیش خوانی)

گزارش پشتیبان به اولیاء

هر دو هفته یک بار اولیاء در جریان کار فرزند و بقیه دانش آموزان قرار می گیرد

آزمون های برنامه ای دو هفته یک بار

بازخوردهای منظم آموزشی، رصد کردن وضعیت آموزشی دانش آموز

دفتر بازیابی آموخته ها

تعمیق یادگیری و افزایش تمرکز دانش آموزان

زنگ مشاوره تخصصی دبیران

گفتگوی دبیر و دانش آموز جهت بررسی وضعیت درسی

جلسات 3 نفره

جلسات آموزشی با حضور پدر و مادر و پشتیبان و دانش آموز با محوریت ارائه ی دست آورد های آموزشی دانش آموز

اخبار

باشگاه تراز برترهای آزمون 29 اردیبهشت قل...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمو...

بیشتر
باشگاه تراز برترهای آزمون 15 اردیبهشت قل...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمو...

بیشتر
باشگاه تراز برترهای آزمون 1 اردیبهشت قلم...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمو...

بیشتر
برترین های آزمون 7 و 18 فروردین قلمچی دب...

در گزارش زیر با برترین های آزمون 7 و 18 فروردین قل...

بیشتر
باشگاه تراز برترهای آزمون 19 اسفند قلمچی...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمو...

بیشتر
باشگاه تراز برترهای آزمون 5 اسفند قلمچی...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمو...

بیشتر
برترین های آزمون 21 بهمن قلمچی دبیرستان...

در گزارش زیر با برترین های آزمون 21 بهمن قلمچی دبی...

بیشتر
برترین های آزمون 7 بهمن قلمچی دبیرستان د...

در گزارش زیر با برترین های آزمون 7 بهمن قلمچی دبیر...

بیشتر