021-2936

خدمات سرای دانش

با ورود به پنل کاربری خود از امکانات آموزشی مجازی بهره مند شوید

حضور پشتیبان در کلاس

توجه ویژه به تک تک دانش آموزان

آزمون صبحانه

تثبیت آموخته های روز قبل

یک زنگ درس، یک زنگ کار در کلاس

برای یادگیری درس هر روز در همان روز

طرح درس

اولیاء و دانش آموزان برنامه تدریس هر جلسه را از قبل میدانند

خلاصه درس یک برگی

دانش آموزان در کلاس جزوه نمی نویسند (تقویت پیش خوانی)

گزارش پشتیبان به اولیاء

هر دو هفته یک بار اولیاء در جریان کار فرزند و بقیه دانش آموزان قرار می گیرد

آزمون های برنامه ای دو هفته یک بار

بازخوردهای منظم آموزشی، رصد کردن وضعیت آموزشی دانش آموز

دفتر بازیابی آموخته ها

تعمیق یادگیری و افزایش تمرکز دانش آموزان

زنگ مشاوره تخصصی دبیران

گفتگوی دبیر و دانش آموز جهت بررسی وضعیت درسی

جلسات 3 نفره

جلسات آموزشی با حضور پدر و مادر و پشتیبان و دانش آموز با محوریت ارائه ی دست آورد های آموزشی دانش آموز

اخبار

ارزشیابی نیمسال اول ریاضی پایه چهارم دی...

بیشتر
ارزشیابی نیمسال اول علوم پنجم دبستان دی...

بیشتر
ارزشیابی نیمسال اول علوم سوم دبستان دی م...

بیشتر
کلیپ جلسات سه نفره زمستان پیش بستان و دب...

کلیپ جلسات سه نفره زمستان پیش بستان و دبستان پرسش

بیشتر
اهدای جوایز مسابقات درون مدرسه ای دارت ب...

مسابقات دارت در ساعت ورزش دانش آموزان انجام شد و ب...

بیشتر
تغذیه سالم در ماه رمضان

تغذیه سالم در ماه رمضان

بیشتر
روز شاد و تحویل کارنامه پایه ششم پیش دبس...

روز شاد و تحویل کارنامه پایه ششم پیش دبستان و دبست...

بیشتر
روز شاد و تحویل کارنامه پایه سوم پیش دبس...

روز شاد و تحویل کارنامه پایه سوم پیش دبستان و دبست...

بیشتر