021-2936
برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم (کلیه رشته ها) خرداد 1401

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم (کلیه رشته ها) خرداد 1401

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم (کلیه رشته ها) خرداد 1401

24 اردیبهشت 1401
مطالعه
برنامه امتحانات نیمسال دوم پایه دهم و یازدهم (کلیه رشته ها) خرداد 1401 (ویرایش شد)

برنامه امتحانات نیمسال دوم پایه دهم و یازدهم (کلیه رشته ها) خرداد 1401 (ویرایش شد)

برنامه امتحانات نیمسال دوم پایه دهم و یازدهم (کلیه رشته ها) خرداد 1401 ویرایش شد

25 اردیبهشت 1401
مطالعه
برنامه امتحانات هماهنگ استانی نیمسال دوم پایه نهم (خرداد 1401)

برنامه امتحانات هماهنگ استانی نیمسال دوم پایه نهم (خرداد 1401)

برنامه امتحانات هماهنگ استانی نیمسال دوم پایه نهم (خرداد 1401)

24 اردیبهشت 1401
مطالعه
برنامه امتحانات نیمسال دوم  پایه هفتم و هشتم  (خرداد ماه )

برنامه امتحانات نیمسال دوم پایه هفتم و هشتم (خرداد ماه )

برنامه امتحانات نیسمال دوم پایه هفتم ، هشتم

24 اردیبهشت 1401
مطالعه
برنامه امتحانات نیمسال اول مجموعه مدارس سرای دانش

برنامه امتحانات نیمسال اول مجموعه مدارس سرای دانش

برنامه ی امتحانات نیمسال اول مجموعه مدارس سرای دانش در مقاطع متوسطه اول و دوم به شرح زیر است.

21 آذر 1400
مطالعه
روز شاد مدرسه با اهداء کارنامه و جوایز

روز شاد مدرسه با اهداء کارنامه و جوایز

کارنامه های نیمسال اول به همراه جوایز در روز شاد سرای دانش به دانش آموزان داده شد.

27 اسفند 1399
مطالعه
معرفی دانش آموزان با معدل بالای 19 در نیمسال اول

معرفی دانش آموزان با معدل بالای 19 در نیمسال اول

20 اردیبهشت 1400
مطالعه