021-2936

خبر آموزشی

كسب رتبه‌های برتر کشوری در دومین دوره جشنواره ملی دانش آموزی قلم

دومین جشنواره ملی دانش آموزی قلم برگزار شد و دانش آموزان پر تلاش سرای دانش واحد رسالت بار...

مشاهده

ارزشیابی نیمسال اول ریاضی پایه چهارم دی ماه 1402+پاسخنامه

مشاهده

ارزشیابی نیمسال اول علوم پنجم دبستان دی ماه 1402+پاسخنامه

مشاهده

ارزشیابی نیمسال اول علوم سوم دبستان دی ماه 1402+پاسخنامه

مشاهده

برنامه ارزشیابی های مدادکاغذی نیمسال اول دبستان پسرانه سرای دانش واحد...

برنامه ارزشیابی های مدادکاغذی نیمسال اول دبستان پسرانه سرای دانش واحد شریعتی

مشاهده

سوال و کلید امتحان میان ترم اول هدیه پایه پنجم-دبستان رسالت 1402

نمونه سوال و کلید امتحان میان ترم اول هدیه پایه پنجم-دبستان رسالت 1402

مشاهده

جشن آب 1402

جشن آب کلاس اول دبستان پیش دبستان و دبستان سرای دانش واحد شریعتی

مشاهده

سوال و کلید امتحان میان ترم اول پیام های آسمانی هشتم - متوسطه دوره اول...

سوال و کلید امتحان میان ترم اول پیام های آسمانی هشتم - متوسطه دوره اول رسالت

مشاهده

سوال-و-کلید-امتحان-نیم-سال-دوم-املا-پایه-هفتم-متوسط-دوره-اول-سرای-دانش...

مشاهده

باشگاه تراز برترهای آزمون 29 اردیبهشت قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دان...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمون 29 اردیبهشت قلمچی دبیرستان دوره اول سر...

مشاهده

باشگاه تراز برترهای آزمون 15 اردیبهشت قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دان...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمون 15 اردیبهشت قلمچی دبیرستان دوره اول سر...

مشاهده

برنامه ارزشیابی های مداد کاغذی پایان نیم سال دوم دبستان سرای دانش واحد...

برنامه ارزشیابی های مداد کاغذی پایان نیم سال دوم دبستان سرای دانش واحد شریعتی

مشاهده