021-2936

ویدیو فرهنگی

روز دانش آموز در سرای دانش

برگزاری جشن روز دانش آموز در متوسطه دوره اول سرای دانش

مشاهده

ساخت بادنما درس علوم

ساخت بادنما درس علوم پایه دوم دبستان

مشاهده

جشن انار

برگزاری جشن انار برای انگیزه یادگیری نشانه ا پایه اول دبستان

مشاهده

املاء خلاق بادکنکی

املاء خلاق بادکنکی

مشاهده

ویدیوی خلاق زنگ فارسی

ویدیوی خلاق زنگ فارسی 📝املای ریتمیک و هیجانی

مشاهده

ویدیوی خلاق زنگ پژوهش 🔍

ویدیوی خلاق زنگ پژوهش 🔍آزمایش باد کردن بادکنک به واسطه‌ی واکنش سرکه و جوش‌شیرین⚗️

مشاهده

ویدیوی خلاق زنگ رباتیک

ویدیوی خلاق زنگ رباتیک و خلاقیت و عملکرد عالی پسران قشنگم در این کلاس😍

مشاهده

موضوع: ریاضی تمرین کار در کلاس صفحه‌ی 32

موضوع: ریاضی تمرین کار در کلاس صفحه‌ی 32

مشاهده

اردو سرزمین فکربازیا باغ کتاب تهران

اردو سرزمین فکربازیا باغ کتاب پایه اول

مشاهده

نمایش خاله پیرزن به مناسبت یلدا

اجرای نمایش خاله پیرزن به مناسبت یلدا توسط دانش آموزان پیش دبستان پیش دبستان و دبستان سرا...

مشاهده

معرفی کتاب خوب ( مسابقه هفته کتاب و کتابخوانی )

معرفی کتاب خوب ( مسابقه هفته کتاب و کتابخوانی ) کیان بشیری - پیش دبستان دبستان سرای دا...

مشاهده

مسابقه هفته کتابخوانی

منتظر خلاقیت های پسرامون توی مسابقه هفته کتابخوانی هستیم😍 کلیپ خانم ساروی عزیز، دبیر محتر...

مشاهده